Álláskereső Klub

1. A szolgáltatás célja 1.1. Átfogó cél Az Álláskereső Klub olyan csoportos foglalkozás, melynek célja, hogy a munkát keresők szakszerű irányítással és rendszeres tevékenységgel elsajátítsák az álláskeresés módszereit annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra legmegfelelőbb munkahelyet. 1.2. Operatív cél Az Álláskereső Klub olyan csoportos foglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikákat ismerjen meg, sajátítson el, gyakoroljon, valamint aktívan és eredményesen alkalmazzon. A csoportfoglalkozás célja, hogy az álláskereső álláskeresési képességei és készségei javuljanak:

 • az álláskereső a felmért tudása, készsége, valamint a munkaerő-piaci ismerete alapján képes legyen önmaga számára reális célállást meghatározni,
 • képes legyen megfelelően alkalmazni az elsajátított munkahely-feltárási metódusokat mind a nyílt, mint a rejtett munkaerőpiac tekintetében,
 • az álláskereső képes legyen önállóan önéletrajzot és motivációs levelet írni, álláspályázatot összeállítani,
 • az álláskereső felkészült legyen az állásinterjúra,
 • képessé váljon az önálló és aktív álláskeresésre.

2. A szolgáltatás célcsoportja 2.1 Célcsoport átfogóan Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak), akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és a kellő gyakorlattal álláskeresés terén. 2.2. Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott

 • Pályakezdők, akik először szembesülnek a munkaerőpiac kihívásaival,
 • tartósan munkanélküliek, akiknek az eddigi elhelyezkedésükkel kapcsolatos próbálkozásaik többnyire sikertelenek voltak,
 • akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és a kellő gyakorlattal az álláskeresés terén, ezért a sikeres álláskereséshez várnak módszerbeli segítséget, valamint irányított gyakorlási, illetve valós kipróbálási lehetőséget.

    3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba.

 • A megrendelő irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú illetve a közvetítői beszélgetés alapján.
 • Más szervezet, szolgáltató (pl. szociális vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet, oktatási intézmény) javasolja számukra a szolgáltatás igénybevételét.
 • A szolgáltató saját nyilvántartásából választja ki a célcsoport kritériumainak megfelelő ügyfeleket.
 • A szolgáltatást a munkát kereső maga kéri.

Alapelv, hogy az Álláskereső Klub programjában való részvétel önkéntes! A jelentkezés folyamatosan történhet. A tanácsadók tájékoztatót, illetve információs beszélgetést tartanak a klub indulását megelőzően, melynek célja, hogy a potenciális résztvevők az Álláskereső Klub programjának részletes megismerését követően döntsék el, hogy részt kívánnak-e venni a foglalkozásokon. Amennyiben az első beszélgetés alapján megállapítható, hogy az álláskeresési technikák ismerete hiányzik a sikeresebb álláskereséséhez, az ügyfél személyes helyzete, adottságai alapján kell eldönteni, hogy az egyéni tanácsadás, az Álláskereső Klub, illetve az álláskeresési technikák átadása a számára legmegfelelőbb szolgáltatási forma. Az információs beszélgetés személyes, a tanácsadó és a potenciális résztvevő az interjú során meggyőződhet arról, hogy valóban a klub módszerei a legalkalmasabbak a munkahely minél előbbi megtalálásához, a munkába álláshoz, és a találkozás alkalmat teremt a pozitív hozzáállás kialakításához is. 4. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 4.1. A szolgáltatás tartalma Az Álláskereső Klub egy olyan speciális, strukturált csoportfoglalkozás, melynek középpontjában az álláskeresési viselkedés megváltoztatásának szándéka, az álláskeresési technikák megismerése, az álláskereséshez szükséges készségek kialakítása, motivációk fenntartása áll. Az Álláskereső Klub az álláskeresés folyamatának megismertetésén túl folyamatos segítséget nyújt a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához, és a csoport tagjai egymást segítve, erősítve keresnek megfelelő munkahelyet maguknak. A szolgáltatás eredményeképpen az ügyfelek képessé válnak az önálló álláskeresésre és az elhelyezkedésre. 4.2. Tevékenységek Az Álláskereső Klub olyan szolgáltatás, amely során a munkát kereső célcsoporttagok elsajátíthatják és begyakorolhatják az álláskeresési technikákat:

 • lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő a pályairányultsága, képessége, személyisége érdeklődése, munkamódja tekintetében is a legmegfelelőbb állást kereshesse,
 • információkkal szolgál a munkaerőpiac folyamatairól, foglalkozásokról, állásokról, cégekről, foglalkozás-egészségügyi tudnivalókról, képzésekről, bérekről,
  • kiemelt segítséget nyújt az álláskereséssel kapcsolatosan,
  • térítésmentesen biztosítja az álláskereséshez szükséges infrastrukturális hátteret.

a) Tájékoztatás A célcsoport bevonását széleskörű tájékoztatás előzi meg, amelynek során a potenciális résztvevők a programismertető, tájékoztató kiadvány, szórólap segítségével tájékozódnak, illetve a munkaügyi szervezet, vagy egyéb, szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai által nyújtott személyes vagy csoportos tanácsadás során jelentkezhetnek a klubban való részvételre. b) Megállapodás kötése az ügyféllel a kötelezettségeket, illetve a szolgáltatásokat illetően. c) A klub megvalósítása a) Az első hét tartalma, felépítése:

 • az Álláskereső Klub programjának elindítása,
 • az egyéni képességek, készségek, érdeklődése, munkamódja kompetenciák feltárása, a munkavállalással kapcsolatos problémák tisztázása,
 • a csoport tagjainak megismerkedése – szituációs gyakorlatok,
 • a célállás meghatározása,
 • az álláskereséshez szükséges motiváció fenntartása,
 • az álláshelyek feltárásának technikái, a személyes kapcsolatok hálózatának kialakítása, az állásinformációk kezelése,
 • kapcsolatfelvétel a munkaadóval:
  • az álláshirdetésekre történő válaszadás, az önéletrajz és a motivációs levél elkészítése,
  • a telefon használata az álláskeresés során,
  • az állásinterjúra történő felkészülés,
  • az elsajátított ismeretek gyakorlása,
  • az állás betöltése és megtartása érdekében szükséges viselkedés, hozzáállás megvitatása.

b) A második hét tartalma, felépítése:

 • az elsajátított álláskeresési ismeretek aktív gyakorlása, a telefonbeszélgetés és az állásinterjú technikáinak mélyebb elsajátítása szituációs gyakorlatokkal,
 • aktív álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, visszajelzéseivel.

c) A harmadik hét tartalma, felépítése:

 • aktív álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, visszajelzéseivel,
 • az Álláskereső Klub munkájának zárása.

d) Utánkövetés A munkaerő-piaci foglalkoztatás megvalósulásának nyomon követése. A klub lezárulása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének regisztrálása. 5. Módszertan, a szolgáltatás formája Módszerét tekintve napi rendszerességgel megtartott csoportos foglalkozás, melynek időtartama 15 munkanap. Alapja az Álláskereső Klub Oktatói kézikönyvében megadott konkrét tematika. A kézikönyvtől való eltérésre mód van, de azt a megbízóval egyeztetni kell. Az Álláskereső Klub csoportjának optimális létszáma minimum 8, maximum 16 fő. Az Álláskereső Klub lebonyolításához 2 fő Álláskereső Klub tanácsadó szükséges. A cél elérése érdekében a program erősen strukturált, a résztvevőknek pontos instrukciókat kell követniük, el kell végezniük az egy-egy téma feldolgozásához szükséges feladatokat, amely folyamat alatt a tanácsadó állandó visszajelzést, megerősítést nyújt. Minden csoportfoglalkozás azonos felépítésű:

 • ráhangolódás, a közös munkához szükséges alaphangulat megteremtése,
 • a foglalkozás céljának meghatározása,
 • meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok segítségével az elhelyezkedés segítése,
 • összefoglalás: a csoportvezető kérdéseire adott válaszokkal a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyertek a foglalkozás révén,
 • a következő napi foglalkozás előkészítése (amennyiben ez szükséges).

Az alkalmazott módszer összetevői a következők:

Fontos szempont továbbá az, hogy az Álláskereső Klub lehetőséget biztosít az álláskereséssel kapcsolatos iratok elkészítésére, fénymásolására, a munkavállalással kapcsolatos telefonbeszélgetések lebonyolítására és postai költségek elszámolására. Homogén, vagy heterogén csoportok Az Álláskereső Klubok gyakorlatában mindkét csoporttípus gyakori, és mindkettőnek vannak előnyei, illetve hátrányai. A homogén (pl. tartósan állás nélkül lévők, pályakezdők, azonos korcsoportba tartozó álláskeresők) csoportokban hatékonyabb lehet az együttes munka, mivel a csoport tagjai azonos élethelyzetükből adódóan jobban tudnak egymással kommunikálni, könnyebben megosztják tapasztalataikat és problémáikat. Ugyanakkor a munkaerőpiacon konkurenciát is jelenthetnek egymásnak. A heterogén csoportok esetében az eltérő életkor, munkatapasztalat, iskolai végzettség, vagy a munkanélküliség időtartamának különbözősége miatt nehezebben alakul ki a kooperáció, ami megnehezíti a tanácsadó munkáját. Előnye azonban az, hogy éppen a változatos tapasztalatok miatt szélesebb lehet a résztvevők álláskeresést segítő kapcsolati hálója, és valószínűsíthető, hogy a munkaerőpiacon kevésbé ütköznek az érdekeik. A csoportfoglalkozásokon biztosítani kell:

 • a csoport tagjai és a vezető közötti állandó visszacsatolást,
 • a csoporttagok egymás iránti elfogadását, segítő légkör kialakulását,
 • önálló döntéshozatal megalapozását, lehetőségét,
 • a feszültségek feloldását és a nyugalmas, nyílt, őszinte légkört,
 • a tapasztalatok, kérdések, ötletek megbeszélését,
 • az egyéni érzékenység, emberi méltóság, személyiségi jogok, pillanatnyi lelki és fizikai állapot figyelembevételét, tiszteletben tartását,
 • a program során a résztvevők személyiségi jogainak, meggyőződési, vallási, etnikai hovatartozásának messzemenőkig figyelembe vételét, tiszteletben tartását.

Az Álláskereső Klub megvalósításának földrajzi-területi kérdései Az Álláskereső Klub létesítésekor, a csoportos foglalkozások indítása előtt feltétlenül figyelembe kell venni a megvalósítás közvetlen térségének gazdasági és munkaerő-piaci helyzetét, a foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatókat, az álláslehetőségek milyenségét, valamint a fejlődési tendenciákat.
6. Az elvárt eredmény (meghatározásának módja), (lehetséges kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok)

Mutató

Mutató forrása

Kimeneti indikátor:

 • az Álláskereső Klub foglalkozásain részt vettek száma,
 

 • jelenléti ív.
Eredmény indikátorok:

 • önálló álláskeresésre kész ügyfelek száma (önéletrajza elkészült, képes maga számára álláslehetőségeket kiválasztani),
 • megpályázott álláshelyek / benyújtott önéletrajzok száma,
 • állásinterjúk száma,
 • az Álláskereső Klub időtartama alatt elhelyezkedett résztvevők száma,
 • az Álláskereső Klub időtartama alatt más pozitív munkaerő-piaci eredménnyel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma,
     

 • álláskeresők kiskönyve, vagy álláskereső napló,
 • munkaszerződés, vagy munkáltatói igazolás,
 • képzési szerződés, vagy a képző igazolása.
Hatás indikátorok:

 • az Álláskereső Klub befejezését követően elhelyezkedettek száma,
 • az Álláskereső Klub befejezését követően más pozitív munkaerő-piaci eredménnyel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma,
 • 180. napon foglalkoztatásban állók száma,

 • munkaszerződés, vagy munkáltatói igazolás,
 • képzési szerződés, vagy a képző igazolása.


7. A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások 7.1. Humán kapacitások (végzettség, szakmai gyakorlat, ismeretek, készségek) Végzettség: humán felsőfokú végzettség. Szakmai gyakorlat: legalább 1 éves pálya-, és munkatanácsadások terén végzett − egyéni tanácsadási és csoportvezetési, tréneri gyakorlat. Amennyiben pályakezdő, vagy releváns gyakorlattal nem rendelkező személy végzi ezt a tevékenységet, akkor olyan szakember közvetlen támogatása szükséges, aki a szolgáltatás-nyújtásban legalább 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Kettős csoportvezetést igénylő szolgáltatás – a lebonyolításhoz 2 fő Álláskereső Klub tanácsadó szükséges. Ismeretek: munkaerő-piaci ismeretek, pálya- és szakmaismeret, álláskeresési technikák, a segítő munka alapjai, az Álláskereső Klub Oktatói Kézikönyvében megadott konkrét tematika, a klubvezetés módszertana, csoportdinamikai működésre vonatkozó ismeretek. Készségek: ön- és emberismeret, empátia, bizalom, tisztelet, személyközpontúság, felelősségteljesség, nyitottság, befogadás, előítélet-mentesség, türelem, kapcsolatteremtés, kooperáció, értő hallgatás, asszertivitás, konfliktuskezelés, kreativitás, hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika, helyzetfelismerés, problémafeltáró és elemző, valamint döntéshozatali készségek. 7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök)

 • Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek).
 • Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség.
 • Telefonos álláskeresést biztosító külön helyiség (ügyfelek részére).
 • Amennyiben megváltozott munkaképességű ügyfeleket fogad a szervezet: az iroda és/vagy a szolgáltatási helyiség (egyéni vagy csoportszoba) akadálymentesítése kötelező a célcsoport specifikumainak megfelelően.
 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop konfiguráció (alap irodai programcsomaggal); internet; e-mail; honlap.
 • Zárható szekrény az iratok tárolására.
 • Projektor vagy nagy képernyős TV.
 • Videokamera.
 • Kérdőívek, tesztek feldolgozására alkalmas jogtiszta szoftverek.
 • Jogtiszta tanácsadó programok: önértékelő eljárások (érdeklődés, képesség, munkamód, értékek, stb.).
 • Flipchart tábla.


7.3. Egyéb (referenciák, jártasság, térségi lefedettség) Referenciák, jártasság: legalább 1 év munkaerő-piaci szolgáltatások terén szerzett jártasság. Térségi lefedettség: a szolgáltatás helye szerinti helyi, térségi munkaerőpiac ismerete. Szervezeti kompetenciák: nem szükséges. 8. Monitoring 8.1. Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok

 • Az Álláskereső Klubba jelentkezők száma, munkaerő-piaci helyzet, nem, életkor, iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban.
 • Az Álláskereső Klubba felvettek száma (induló létszám), munkaerő-piaci helyzet, nem, kor, iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban.
 • Az Álláskereső Klub időtartama alatt lemorzsolódott résztvevők száma, aránya.
 • Az Álláskereső Klub foglalkozásain részt vettek száma, munkaerő-piaci helyzet, nem, kor, iskolai végzettség, célcsoport szerinti bontásban.
 • Önálló álláskeresésre kész ügyfelek száma.
 • Megpályázott álláshelyek/benyújtott önéletrajzok száma, ágazati, foglalkozás/munkakör szerinti bontásban.
  • Állásinterjúk száma, ágazat, foglalkozás /munkakör szerinti bontásban.
  • Az Álláskereső Klub időtartama alatt elhelyezkedett résztvevők száma, aránya.
  • Az Álláskereső Klub időtartama alatt más pozitív munkaerő-piaci kimenettel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma, aránya.
  • Az Álláskereső Klub befejezését követően elhelyezkedett résztvevők száma, aránya.
  • Az Álláskereső Klub befejezését követően más pozitív munkaerő-piaci kimenettel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma, aránya.
   • A szolgáltatást követő 180. napon foglalkoztatásban állók száma.
   • Ügyfél-elégedettség.

8.2. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre, gyakorisága

 • Jelentkezési lap/irányító lap, az alábbi tartalmakkal: a résztvevő neme, életkora, iskolai végzettsége, szakképzettsége, munkaerő-piaci státusza, munkaerő-piaci tapasztalatai, problémakör, amely miatt a szolgáltatást igénybe vette (utóbbi összhangban kell, álljon a célcsoporti besorolással); ügyfél elérhetősége.
 • Szerződés: a programban résztvevő kötelezettségeit, valamint a klub tanácsadója által nyújtott szolgáltatást rögzíti.
 • Jelenléti ív: a csoportos foglalkozás minden napjáról jelenléti ív készül az Álláskereső Klub résztvevőinek, aktivitásának nyomon követésére, ami a számukra megállapított támogatások (keresetpótló juttatás, utazási költségtérítés) folyósításának alapbizonylata is egyben.
 • Folyamatnapló: időrendi sorrendben rögzíti egy hosszabb fejlesztési folyamat lépéseit, eseményeit. Tartalmazza a fejlesztés célját, az alkalmazott eszközöket, valamint a fejlődés időszakos értékelését. A fejlesztő szakember írja alá. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a fejlesztési folyamatról, annak céljáról, eredményeiről és az alkalmazott eszközökről.
  • jelentkezési lap/irányító lap,
  • jelenléti ív,
  • az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége,
  • a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, a neme és életkora szerinti bontásban is, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége,
  • a résztvevők elégedettség vizsgálatának számszerűsített és leíró értékelő eredménye,
  • utánkövetés dokumentációja: célja a szolgáltatás által kifejtett hosszú távú hatások feltárása, az ügyfél útjának kísérése, tartalmazza az utánkövetés időpontját, szempontrendszerét, valamint az ügyfél által adott visszajelzéseket,
  • Utánkövetés igazoló dokumentumai
   • Álláskeresők kiskönyve, az álláskeresőként nyilvántartásba vett ügyfelek együttműködési kötelezettségei teljesítésének dokumentálására szolgál. Az álláskereső a munkahelykeresésről naprakészen vezeti a kiskönyvben található álláskeresési naplót. Az álláskereső a naplóban rögzíti a megkeresett munkáltató nevét, címét, a megkeresés idejét, a munkáltató képviselőjének nevét, telefonszámát, a munkakör megnevezését és az álláskeresés módját (ami történhet szermélyesen, telefonon, levélben, interneten és egyéb módon is), illetve ezek közül azokat az adatokat, amelyeket ismer.
   • Munkaszerződés, munkáltatói igazolás.
   • Képzési szerződés, a képző igazolása.
   • Ügyfél-elégedettségi kérdőív, minek célja az ügyfél-elégedettség mérése. Az Álláskereső Klub résztvevőivel a csoportfoglalkozás zárásakor szükséges elkészíttetni, majd ezt követően értékelni. Az értékelés eredménye az értékelő beszámoló részét képezi.
 • Értékelő beszámoló, melyet a szolgáltatást nyújtó szakember készít el, és amelynek elemei:

9. A szolgáltatás költségei (költségfajták és az árképzés elvei) A szolgáltatás díjának megállapításánál figyelembe vehető költségek a következők.

 • A megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások, illetve a megvalósításban résztvevők költségei.
 • Kommunikációs költségek.
 • Egyéb általános költségek.
 • Ügyfelek szállás, étkezési, utazási költségei.
 • Rezsi költségek (arányosítással számítva).
 • Amortizációs költségek.
 • A szolgáltató nyeresége.
 • A vissza nem térített áfa.

10. A szolgáltatás időtartama, gyakorisága Az Álláskereső Klub 3 hét időtartamú, mely háromszor 5 munkanapon, napi maximum 6 órás, intenzív csoportos foglalkozásból áll. Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. Az Álláskereső Klubba jelentkezők egyéni interjújára, az induló klub tagjainak kiválasztására, valamint az adminisztratív tevékenységekre (klub indítás, zárás, beszámolók elkészítése) további 1 hét szükséges. Figyelembe kell venni azt, hogy egy Álláskereső Klub – adott helye(ke)n és az adott személyzettel – évente mintegy 120–160 résztvevő elhelyezkedését segítheti, ami a 3+1 hetes ciklusokból következik, évi 10-11 indítható csoportfoglalkozással számolva. 11. Kapcsolattartás a megrendelővel, a megrendelő által végzendő tevékenységek, adatszolgáltatás, visszacsatolás A kapcsolattartás kiterjedhet olyan további, a 8. pontban nem érintett, a megrendelő és a szolgáltató együttműködésében meghatározó dokumentumokra, amelyek rögzítését bármelyik fél szükségesnek tartja. Ilyenek lehetnek pl.: a megrendelő által a szolgáltatásba irányított résztvevők száma/aránya, adatai; a megrendelő által működtetett adatbázisok, infrastruktúra, szakértelem használatára vonatkozó lehetőségek és feltételek; az ellenőrzés módja, időpontjai; a szolgáltató által használt módszertani anyagok bemutatása; a programot követő együttműködési kötelezettség időtartama. 12. Célcsoport-specifikus elemek (plusz tartalmi, illetve eltérő módszertani elemek, költségtípusok) Amennyiben speciális szükségletű álláskereső veszi igénybe a szolgáltatást, az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre a sztenderd meglévő elemei: 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek Speciális szükségletű álláskereső alatt azok a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévők értendők, akik az elhelyezkedési esélyeiket tekintve veszélyeztetett célcsoportnak minősülnek, valamint jelentős támogatási szükséglettel rendelkeznek, komplex programokkal, személyre szabott segítséggel képesek visszakerülni és helytállni a munkaerőpiacon. A szolgáltatásba azok a speciális szükségletű álláskeresők kerülnek bevonásra, akik megfelelő szakmai támogatással képesek elérni a szolgáltatás által kitűzött célokat. A képességek és fejleszthetőség szintjének objektívebb megítélése érdekében a szolgáltatást nyújtó személyesen, postai, illetve elektronikus úton konzultálhat a szolgáltatást igénylő szakorvosával, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal. A konzultációhoz az ügyfél beleegyezése szükséges. Célszerű homogén csoportok létrehozásra törekedni a hatékonyabb kommunikáció és a felmerülő speciális szükségletek kielégítése érdekében A homogén csoportban való részvétel olyan speciális szükségletű munkavállalók számára ajánlott, akik a szolgáltatás pillanatában integrált csoportba nem vonhatók be, és hasonló szükségleteket támasztanak a szolgáltatást nyújtó irányába. A hasonló speciális szükségletekkel rendelkező résztvevőkből álló csoport létszáma minimum 3, maximum 6 fő. 4.2. Tevékenységek Az Álláskereső Klubban a résztvevők a speciális helyzetükkel, a keletkezett egyéni szükségletekkel összefüggésben alakítják ki az álláskereséshez szükséges készségeket és motivációt. A csoportfoglalkozások alkalmával megvalósított készség- és motivációfejlesztés nagy hangsúlyt fektet a belső és külső erőforrások kiaknázására, a támogatói körök átlátására, mozgatására a munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében. 5. Módszertan, a szolgáltatás formája Az álláskeresői készség- és motivációfejlesztésre ajánlott módszerek között kiemelkedő szerepe van az ügyfél képessé tevésének arra, hogy önállóan mozgósítsa a támogatói körének tagjait, valamint, hogy azok között beazonosítsa az őt álláskeresésben is segíteni és ösztönözni képes támogatókat. A felmerülő speciális egyéni szükségletek, a kommunikációs nehézségek áthidalása, illetve az indulatáttétel jelenségének szakszerű kezelése kettős csoportvezetést indokol. Szenvedélybetegekből álló csoport esetében indokolt legalább egy, saját élményt képviselő csoportvezető bevonása. Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint akadálymentes kommunikáció biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 7.1. Humán kapacitások (létszám/munkaidő, végzettség, kompetenciák, ismeretek, szakmai gyakorlat) Végzettség: bármilyen, célcsoport-specifikus előképzettség. Készségek: empátia, stresszkezelés. Ismeret: célcsoport-specifikus szakmai ismeretek. Szakmai gyakorlat: speciális célcsoport csoportvezetésben min. 1 év gyakorlat. 7.2. Tárgyi, technikai feltételek (helyiség, irodatechnika, számítástechnikai eszközök, bútorzat, infokommunikációs eszközök stb.) A csoport elhelyezéséhez a tréning megtartásához megfelelő méretű, a speciális célcsoport szükségleteinek megfelelő, akadálymentes terem és szociális helység. Az ügyfelek által támasztott speciális szükségletek szerint infokommunikációs és augmentatív kommunikációs eszközök biztosítása szükséges a szolgáltatásnyújtás során. 8. A szolgáltatásról készülő dokumentáció, a megrendelőnek nyújtandó információk köre Speciális célcsoportba tartozást igazoló ügyfélnyilatkozat és alátámasztó dokumentumok (pedagógiai/orvosi szakvélemény, adókedvezmény igénybevételének igazolása, stb.). 10. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága Az Álláskereső Klub 5 hét időtartamú, mely ötször 5 munkanapon, napi 4 órás, intenzív csoportos foglalkozásból áll. Figyelembe kell venni azt, hogy egy Álláskereső Klub – adott helye(ke)n és az adott személyzettel – évente mintegy 40-50 speciális szükségletű résztvevő elhelyezkedését segítheti, ami a 5+1 hetes ciklusokból következik, évi 8 indítható csoportfoglalkozással számolva. 13. A szolgáltatást nyújtók köre A szolgáltatást jogi személyiséggel rendelkező szervezet, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nyújthatja. 14. Kapcsolódó szolgáltatások köre

 • Egyéni munkatanácsadás a szolgáltatást megelőzően végezhető, mely alapján kiderülhet, hogy az álláskeresési technikák gyakorlása nélkül az ügyfél nem tud elhelyezkedni.
 • Csoportos motivációs foglalkozás a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek eredményeként az ügyfél motivált lesz az elhelyezkedésben.
 • Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést reintegráló csoportos foglalkozás a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek eredményeként az ügyfél álláskeresésre felkészülten jelenhet meg a szolgáltatásban.
 • Álláskeresési technikák átadása a szolgáltatást megelőzően végezhető, melynek eredményeként az ügyfél célállással rendelkezik.